Informatie

AfdrukkenE-mail

De buurtvereniging, Mergelakker ”stelt zich ten doel het bevorderen van de saamhorigheid van de buurtbewoners van de buurt, Mergelakker”De buurtvereniging draagt zorg voor:

 

*Deelname begrafenissen
*Jaarlijkse H.Mis voor levende en overleden leden
*Organiseren van palmpaasviering met H.Mis en optocht
*Versieren van woningen bij huwelijksjubilea (op verzoek)
*Bezoek bij huwelijk of dienstjubilea receptie en bezorgen van attentie 
*Zorg voor attentie bij geboorte
*Ziekenbezoek voor leden die zijn opgenomen in ziekenhuis of langdurig ziekte
*Organiseren van diverse activiteiten: kienen, Jeu de Boule, dauwtrappen, fietstocht met BBQ, spellenmiddagen, koersballen, wandeltochten enz., enz.